Sprawdź swoje zgłoszenie
Sprawdź status zgłoszenia

Popraw poniższe błędy:

OK
Weź udział
Sprawdź regulamin
WEŹ UDZIAŁ
Sprawdź regulamin
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii promocyjnej „iMOW® - IDEALNY TRAWNIK”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
Zgody dotyczące tylko uczestników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze wskazanych w pkt 8 lit. b) regulaminu:
Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentowania uczestnika (wskazanego w pkt 8 lit. b) regulaminu).
W imieniu uczestnika wskazanego w pkt 8 lit. b) regulaminu, którego reprezentuję, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii promocyjnie „iMOW® - IDEALNY TRAWNIK”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia ww. regulaminu.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
Zapisz się na newsletter stihl i bądź na bieżąco!
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź